Πρόσκληση σε συζήτηση: “Προς μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας”

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συζήτηση:

“Προς μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας”

16 Οκτωβρίου 18.00-21.00,

Ξενοδοχείο Βυζαντινό, Πάτρα

Οργάνωση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “the I am not scared projec”

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Πληροφορίες στην ισοσελίδα http://www.etlab.eu/index.php/el/news

Πρόγραμμα