Ανακοίνωση της Δ/ντριας Δ.Δ.Ε Αχαΐας

 

Σχετικά με την ανακοίνωση της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας της  9/10/2012  με τίτλο «Απάντηση στην προϊσταμένη…»

Το ποιοι εργάζονται σκληρά, θέτοντας κριτήρια και αρχές, είναι γνωστό «τοις πάσι».

Αντιλαμβάνομαι την αγωνία ορισμένων συνδικαλιστών για την τύχη τους
στις εκλογές, έστω και δημαγωγώντας.

Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη τους να επινοήσουν «βαρβάρους», ώστε να έχουν λόγο…

Και λυπάμαι, λυπάμαι βαθειά…….

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΕΡΡΗ

Διευθύντρια  Β/θμιας  Εκπ/σης  Αχαΐας

Ανακοίνωση της Δ/ντριας Δ.Δ.Ε Αχαΐας

 

Σχετικά με την ανακοίνωση της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας της  9/10/2012  με τίτλο «Απάντηση στην προϊσταμένη…»

Το ποιοι εργάζονται σκληρά, θέτοντας κριτήρια και αρχές, είναι γνωστό «τοις πάσι».

Αντιλαμβάνομαι την αγωνία ορισμένων συνδικαλιστών για την τύχη τους
στις εκλογές, έστω και δημαγωγώντας.

Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη τους να επινοήσουν «βαρβάρους», ώστε να έχουν λόγο…

Και λυπάμαι, λυπάμαι βαθειά…….

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΕΡΡΗ

Διευθύντρια  Β/θμιας  Εκπ/σης  Αχαΐας