Ενημέρωση για τις μεταφορές μαθητών 2014-15

Ενημερώνουμε τους γονείς, οτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μπορούν να κάνουν χρήση του επιδόματος γονέα.

ο παρόν μήνυμα αφορά μόνο τους δικαιούμενους μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/ τ.Β’/14-9-2013) )