Αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν καταθέσει αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, μπορούν να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν,αίτηση ανάκλησης της αίτησής τους, μέχρι τη Δευτέρα 22/9/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν, είτε αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) είτε μεσω ΦΑΞ στο 2610465860, με επιβεβαίωση, μόνο στο τηλ 2610465802.