Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών .

Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στις ειδικότητες: ΠΕ01-ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ07-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ15-ΠΕ16-ΠΕ19-20-ΠΕ12.10-ΠΕ12.08

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση/ανακοίνωση

Διαβιβαστικό

Κενά , Ανακοινοποίηση κενών

Οδηγίες

 

Προθεσμία εγγραφής στα Πανεπιστήμια – ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ

Ορίζεται προθεσµία εγγραφής των εισαχθέντων στα Πανεπιστήµια, στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄), καθώς και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι), και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, από 15 Σεπτεµβρίου µέχρι και 26 Σεπτεµβρίου 2014. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ενημέρωση για τις μεταφορές μαθητών 2014-15

Ενημερώνουμε τους γονείς, οτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μπορούν να κάνουν χρήση του επιδόματος γονέα.

ο παρόν μήνυμα αφορά μόνο τους δικαιούμενους μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/ τ.Β’/14-9-2013) )