Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στις ειδικότητες: ΠΕ09-ΠΕ10-ΠΕ13.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 26/09/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Διαβιβαστικό

Κενά ΠΕ09-ΠΕ10-ΠΕ13