Υποτροφίες για το έτος 2014-15 από το “ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Γ. ΣΚΟΥΡΑ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ