ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Ελληνομάθειας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3, 13 παρ. 3 και 14 παρ. 10 του ν.1566/85/ΦΕΚ 167 τ. Α΄).

Οι αιτήσεις αποστέλλονται είτε μέσω των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης είτε απευθείας στην αρμόδια Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α΄ της  Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 344 2395 και 210 344 3417).