Ανακοίνωση για τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών 2015

Τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β’ (στα κοινώς εξεταζόμενα μαθήματα με τα ΓΕΛ) είναι τα εξής:

  1.    41ο Βαθμολογικό – Εξεταστικό Κέντρο (Κτίριο 1ου – 6ου Γυμνασίου Πάτρας)
  2.    Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο (Κτίριο 21ου Γυμνασίου Πάτρας)

Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα σχολεία τους για περαιτέρω ενημέρωση.

Νέα ανακοίνωση πινάκων μορίων των αιτήσεων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης 2014-2015

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτηση Βελτίωσης ή Οριστικής τοποθέτησης  2014-15, όπως προκύπτει μετά την εξέταση των ενστάσεων.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ (νέο)

Επιλεγέντες για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2014-2015

Στα συνοδευτικά αρχεία θα βρείτε τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2014-2015 καθώς και σε ποιά σχολεία τοποθετούνται.

Για την έναρξη των μαθημάτων καθώς και για την υπογραφή συμβάσεων θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2014-2015

Στο πλαίσιο προετοιμασίας υλοποίησης του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα ΕΠΑ.Λ. η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης-Αγωγής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1939/1-4-2015 και αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι αναπληρωτές οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα ΕΠΑ.Λ. και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2014-2015.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Αχαΐας θα δέχεται αιτήσεις από Τρίτη 14 έως και Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 και μέχρι τις 13:00 μ.μ.

Σχετικά έγγραφα:

Σημείωση: Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί και στο e-aitisi.sch.gr με την ένδειξη:
Πίνακας κατάταξης αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ενημερώσεις: 7-4-2015: Για την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑΛ 1980/2-4-2015
.”