Ανακοινοποίηση μορίων αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ 2015-2016

Ανακοινοποίούμε τη μοριοδότηση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι αύριο Παρασκευή 25/09/2015 και ώρα 10.00 πμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Πρόσκληση λειτουργικά υπεράριθμων και ευρισκόμενων στη διάθεση (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18)

Διευκρίνιση: Τα κενά της Τεχνολογίας μπορούν να δηλωθούν και από τους ΠΕ18 που το έχουν ανάθεση.

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών

(Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ12 – ΠΕ14 – ΠΕ17 – ΠΕ18)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ