Υποβολή αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση – βελτίωση / Παράταση

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση / βελτίωση παρατείνεται για σήμερα 7/6/2017 και ώρα 14:00.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί εντός της προθεσμίας, να αποστείλουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail@dide.ach.sch.gr), είτε μέσω ΦΑΞ (μόνο στο 2610 465860) την αίτησή τους υπογεγραμμένη.