Ανακοινοποίηση: Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Ε.Κ. Αχαΐας

Σας ανακοινώνουμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά  των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας, καθώς  και των υποψήφιων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.   

Ενστάσεις τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων, μπορούν να υποβληθούν από τους/τις  υποψήφιους Διευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. από σήμερα 13-06-2017 έως και την Πέμπτη 15-06-2017 (ώρα 12:00 μ.μ.).

 

Η κατάθεση των ενστάσεων μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο προς τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Αχαΐας  ή στο φαξ:2610465860, 2610465835 .

Παρακαλούμε να γίνει έγκαιρη κατάθεση των ενστάσεων σας, αν είναι δυνατό μέχρι τη Τετάρτη 14-06-2017,   έτσι ώστε να μας επιτραπεί η επεξεργασία τους και η ανακοίνωση των οριστικών πινάκων την Παρασκευή 16-06-2017.

 

Ο Διευθυντής ΔΔΕ Αχαΐας

 

Γεώργιος Αφράτης

 

 

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας