Πρόσκληση εκπαιδευτικών (ΠΕ19 και ΠΕ20) για απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του ΥΠΠΕΘ/ΔΟΑΤΑΠ/Περιφερειακές δ/νσεις Εκπ/σης (ΑΝΑΚ.)

Πρόσκληση (ανακ)