ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)

Υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης σχολείων υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Σας ανακοινώνουμε υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης σχολείων υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας.
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΠΕΘ, οι δηλώσεις προτίμησης θα κατατεθούν την Τρίτη 25/7/2017, μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου τελικού ενιαίου 
αξιολογικού πίνακα, αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Αχαΐας.
 

Υπόδειγμα Δήλωσης Προτίμησης

Ανακοινοποίηση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Μετά τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με αρ. πρωτ. Φ.361.22/ 45 / 123511 /E3/19-07-2017), ανακοινώνεται εκ νέου ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε.και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας.

 

Εγκύκλιος ισοβαθμιών

Τελικός Αξιολ. Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών (ανακοιν)