Διαδικασίες αποχώρησης-ανάληψης Διευθυντών, την 1η Αυγούστου 2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

α) τοποθετήθηκαν σε θέσεις Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Ε. Αχαΐας (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ε.Κ., Μουσικά, Πειραματικά, Ε.Ε.Γ.-Ε.Ε.Λ., ΕΕΕΕΚ), σύμφωνα με την αριθμ. Φ.32.3/7690/28-07-2017 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών /ντριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαϊας»

β) αποχώρησαν από τις θέσεις Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Ε. Αχαΐας (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ε.Κ., Μουσικά, Πειραματικά, Ε.Ε.Γ.-Ε.Ε.Λ., ΕΕΕΕΚ)

να προσέλθουν την 1η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 08:30 έως και 13:30 στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γραφείο Β5), για την υπογραφή των πρακτικών αποχώρησης-ανάληψης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ