ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017

Οι επιτυχόντες μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τα γραφεία της ΔΔΕ Αχαΐας, ΜΕΤΑ το πέρας δυο (2) μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Δελτίο τύπου