Παράταση υποβολής δήλωσης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ11: λειτουργικά υπεράριθμων, ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ KAI αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

Παρατείνεται η προθεσμία λήξης υποβολής δήλωσης σχολείων των λειτουργικά υπεράριθμων, των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ καθώς και των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ11, έως την Δευτέρα 11-9-2017 και ώρα 09:00.