Υποβολή δήλωσης σχολείων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων (λειτ. υπεραριθμίες – διάθεση ΠΥΣΔΕ) και εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 (λειτ. υπεραριθμίες – διάθεση ΠΥΣΔΕ – ολική διάθεση σε Α/θμια) (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Τεχνικές Ειδικότητες (ανακοινοποίηση)

ΠΕ 19-20 (ανακ.2)

Εμπλοκές Πε19-20 στην Α/θμια