Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων λειτουργικά υπεράριθμων, ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στην ΔΔΕ Αχαΐας

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για

  1. Αποσπασμένους από άλλο ΠΥΣΔΕ
  2. Λειτουργικά υπεράριθμους και σε Διάθεση ΠΥΣΔΕ

μέχρι σήμερα Πέμπτη 6-9-2018 και ώρα 24.00.

Η υπογεγραμμένη αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν στην ΔΔΕ Αχαΐας μέχρι αύριο Παρασκευή 7-9-2018 στις 09.00 πμ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν εκκρεμότητα στα δικαιολογητικά (εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, κλπ) της αίτησης που έχουν ήδη υποβάλλει, παρακαλούμε όπως τα προσκομίσουν στο ίδιο χρονικό διάστημα.