Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών

(ΔΕΝ αφορά τις Τεχνικές Ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, καθώς και τις ειδικότητες ΠΕ05 – ΠΕ11 – ΠΕ86,  για τις οποίες θα εκδοθούν νεότερες, ξεχωριστές ανακοινώσεις)