Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων λειτουργικά υπεράριθμων, ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στην ΔΔΕ Αχαΐας των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ81-82-83-84-85-87-88-89-90-91, ΤΕ, ΔΕ

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις ειδικότητες ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ81-82-83-84-85-87-88-89-90-91, ΤΕ, ΔΕ

  • Αποσπασμένους από άλλο ΠΥΣΔΕ
  • Λειτουργικά υπεράριθμους και σε Διάθεση ΠΥΣΔΕ

μέχρι σήμερα Πέμπτη 20-9-2018 και ώρα 24.00

Η υπογεγραμμένη αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν στην ΔΔΕ Αχαΐας μέχρι αύριο Παρασκευή 21-9-2018 στις 9.00 πμ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν εκκρεμότητα στα δικαιολογητικά (εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, κλπ) της αίτησης που έχουν ήδη υποβάλλει, παρακαλούμε όπως τα προσκομίσουν στο ίδιο χρονικό διάστημα.