Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων: ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ81-82-83-84-85-87-88-89-90-91, ΤΕ, ΔΕ

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ –> e-Αιτήσεις (ή εναλλακτικά από την ηλεκτρ. διεύθυνση http://it.dide.ach.sch.gr/oristikis2018/).

Στη συνέχεια η αίτηση θα εκτυπώνεται και θα κατατίθεται υπογεγραμμένη, μαζί με όλα τα τυχόν συνοδευτικά δικαιολογητικά / έγγραφα,  στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail@dide.ach.sch.gr), είτε με FAX στο 2610465860, εντός της προθεσμίας των αιτήσεων.  Για αιτήσεις οι οποίες συνοδεύονται από δικαιολογητικά, προτιμητέος τρόπος αποστολής είναι το email (μέσω ψηφιοποίησης  / ηλεκτρονικής σάρωσης των εγγράφων).

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 18/09/2018 ημέρα Τρίτη, έως και 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, το αργότερο.

Περισσότερα στα ακόλουθα: