Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης σχολείων εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ των ειδικοτήτων: ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ81-82-83-84-85-87-88-89-90-91, ΤΕ, ΔΕ

Παρακαλούνται οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων: ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ81-82-83-84-85-87-88-89-90-91, ΤΕ, ΔΕ που έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2018 – 2019, να υποβάλουν τη σχετική ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δήλωση σχολείων, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω, από Τετάρτη 19/09/2018 μέχρι και Πέμπτη 20/09/2018 και ώρα 14:00 το μεσημέρι, το αργότερο.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις θα υποβληθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Αχαΐας  https://www.dide.ach.sch.gr/ και επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ –> e-Αιτήσεις (ή εναλλακτικά από την ηλεκτρ. διεύθυνση http://it.dide.ach.sch.gr/apospasi2018/login.php ).