Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για Βελτιώσεις – Οριστικές Τοποθετήσεις 2019

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ Οριστικών-Βελτιώσεων 2019 [pdf] (Ενημ.)

Πίνακας κενών για Οριστικές-Βελτιώσεις 2019 [xls]

 

Σημ.: Δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών μοριοδότησης.