Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Φορείς 2019-20

126273 – 2019 – Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο ΙΕΛ «Αθηνά»2019-2020.pdf

126274 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ.pdf

126276 – 2019 – Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΙΤΥΕ.pdf

126277 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΙΕΠ.pdf

126279 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΙΚΥ.pdf

126281 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΚΕΓ 2019-2020.pdf

126282 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.pdf

126285E2_07-08-2019 _ ΔΕ – AEI .pdf

ΕΞΕ – 126280 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.pdf

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις, ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων

126272 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε ΠΔΕ-ΣΕΠ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ-ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΝΤΗ ΣΜΕΑΕ

6Φ5Ι4653ΠΣ-ΑΘΕ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΕΕΓΛ_ΕΕΕΕΚ.pdf

Αίτηση Διευθυντή_Διευθύντριας για ΕΕΕΓΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.xls

Αίτηση Διευθυντή_Διευθύντριας για ΕΕΕΕΚ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.xls

Υπεύθυνη Δήλωση.doc