Νέο-Ανακοινοποίηση πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας που κατέθεσαν αίτηση βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης για το 2019, με τη προσθήκη των εκπαιδευτικών που έλαβαν μετάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για το 2019

9325_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠ_ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤ_ΒΕΛΤ_από ΜΕΤΑΘΕΣΗ_2019_ΤΕΛΙΚΟ_signed.pdf

-_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_3_ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ_ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ_ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2018-19_final.xls