Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις, ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων

126272 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε ΠΔΕ-ΣΕΠ.pdf