Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2019-20

126851 – 2019 – Αποσπάσεις ΔΕ Μητροπόλεις, Αρχιεπισκοπές, Ιερά Σύνοδο, Διορθόδο.pdf