Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών για διάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για κάλυψη διοικητικών αναγκών, διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών για διάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για κάλυψη διοικητικών αναγκών στο διδακτικό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενδιαφέροντος στη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας (mail@dide.ach.sch.gr), έως και την Τετάρτη, 09-06-2021.

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
– Υπόδειγμα αίτησης