Μόρια αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2021-2022

Στο συνημμένο πίνακα θα βρείτε τα μόρια των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών για τοποθέτηση, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πίνακας μορίων αιτούντων απόσπασης 2021

Ενστάσεις επί του πίνακα μπορούν να γίνονται με αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας μέχρι την Παρασκευή 27-08-2021 και ώρα 12.00μμ, μέσω email στο mail@dide.ach.sch.gr