Οδηγίες-Δικαιολογητικά για την Αναγνώριση Προυπηρεσίας και Συνάφειας Μεταπτυχιακών των Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης απο το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ (005)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΧ-ΔΙΔ. 2021doc

Ανακοίνωση Λειτουργικών Κενών στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας και Πρόσκληση Αναπληρωτών ΠΕ23-ΠΕ30 για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Τοποθέτησης (Α ΄Φάση Προσλήψεων) Σχ.Ετους 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΔΕΥ
ΚΕΝΑ ΣΔΕΥ ΑΝΑ ΚΕΔΑΣΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ