Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής Παιδείας-Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 6Φ4046ΜΤΛΗ-ΘΛΨ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 6Ο7946ΜΤΛΗ-Ε45
Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2021-22

19521_Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2021-2022_τελικο_signed
RTG1_ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]
RTG1_ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ [001.ΔΕΣΚΕ]
RTG1_ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ-ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ [001.ΔΕΚΤ]