Γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β΄/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης-συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών

ΕΞΕ – 168746 – 2021 – Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ αριθμ. Φ.251 165669 Α5 17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β 22-12-2021) Υπουργι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή σε ανοικτό μητρώο του ΙΕΠ

Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΙΕΠ, διευκρινίζεται ότι  σε ότι αφορά στην προθεσμία εντός της οποίας οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο ανοιχτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων –Συντονιστών» και «Ειδικών Επιστημονικών ομάδων-Θεματοδοτών/Αξιολογητών» για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας», αυτή είναι από την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2021-22

20652_Τροποποίηση πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2021-2022_τελικο RTG1_ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]22-12-21