Έκφραση Συλλυπητηρίων

Έκφραση Συλλυπητηρίων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, εκπροσωπώντας συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα, για τον αιφνίδιο θάνατο του εκπαιδευτικού Στέφανου Πατέντα, εκφράζει στην οικογένειά του τα ειλικρινή της συλλυπητήρια. Ο εκλιπών συνάδελφος υπηρετούσε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, ως Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, στο 9ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ. Ο Στέφανος Πατέντας υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος και άλλο τόσο σπουδαίος και αεικίνητος εκπαιδευτικός. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην εκπαίδευση και στη διάπλαση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των νέων. ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΑΕΙΜΝΗΣΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπ/κων για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί που επιλέχτηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό Ο.Π. 5131867, αφού ενημερωθούν από την Αρ.Πρωτ. 156974/δ2/2-12-21 Εγκύκλιο Έναρξης:
Να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας την Τρίτη 7-12-21 ως εξής:

Στις 9π.μ. – οι Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ06
Στις 10π.μ. – οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02
Στις 11π.μ – οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης τους (βλ. συνημμένο αρχείο)
Επιπλέον, οφείλουν να καταθέσουν, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με τα ατομικά στοιχεία τους, τα εξής έγγραφα:

Περισσότερα