Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης μαθητών και αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022

– ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ 2022 (9ΝΗ946ΜΤΛΗ-ΖΧΦ) (τελικό)
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ Ημερ ΕΠΑΛ 2022
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ Εσπ ΕΠΑΛ 2022
– ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Μαθητων-Αποφοίτων Ημερ ΕΠΑΛ 2022
– ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 Μαθητων-Αποφοίτων Εσπερ ΕΠΑΛ 2022
– ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
– Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ για υποβολή 2022

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ, έτους 2022

– ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2022 με ΑΔΑ
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2022
– ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2022
– ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
– Α-Δ ΓΕΛ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2022
– Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2022
– Δελτίο Τύπου ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2022

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2021-2022.

– ΩΝΨ446ΜΤΛΗ-55Ο