Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχ.έτους 2021-22

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, διότι θα αναρτηθούν χρήσιμες οδηγίες ως προς τη διαδικασία πρόσληψης.

Σας ευχαριστούμε.

– ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΛΑΔΩΝ – ΩΡΩΝ
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
– ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ