6η Επιμορφωτική Περίοδος του Προγράμματος “Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων”

Ανακοίνωση και Πρόσκληση του ΙΕΠ για την έναρξη της 6ης  περιόδου εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Επισημαίνεται ότι οι  εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση  έως και Τρίτη 06-12-2022 και ώρα 13:00.

Η πρόσβαση των εγγραφέντων της 6ης  Επιμορφωτικής Περιόδου θα είναι δυνατή από 10/12/22 και ώρα 13:00 έως και 30-01-2023 και ώρα 13:00 και όσοι θα έχουν εγγραφεί θα μπορούν  να συνδεθούν για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα ΜΟΝΟ με τους κωδικούς του TAXIS.

6Λ3ΡΟΞΛΔ-ΗΟ8_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης Επιμορφωτικής περιόδου

Ανακοίνωση_web_17_11_22_τελικό

145297 E3 23 11 2022