Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπ/κών Γενικής Εκπ/σης ως προσ. αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Σχ. Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Εκπαίδευσης Αχαΐας για το διδ. έτος 2022-2023

– Γ’ Φάση Τακτικός_696Σ46ΜΤΛΗ-7ΔΕ
– Οδηγίες / Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών 2022-2023

Εξεταστικά κέντρα ΚΠγ Περιόδου 2022 Β’

Με την υπ’ αριθ. 136828/Α5/03-11-2022 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης ψηφιακών συστημάτων, υποδομών και εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα και οι έδρες των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

– Εξεταστικά κέντρα ΚΠγ 2022 Β’

Σας ενημερώνουμε πως θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με την κατανομή των υποψηφίων για την εξέταση των προφορικών.

Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση ΚΠγ Περιόδου 2022 Β’

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για επιτήρηση στο διαγωνισμό Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2022 στο 3ο ΓΕΛ Πάτρας, να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:

Αίτηση για επιτήρηση ΚΠγ Περιόδου 2022 Β’

από την Παρασκευή 04-11-2022 μέχρι και την Παρασκευή 11-11-2022 και ώρα 13:00 μμ.

Συνημμένα (4):
– Εγκύκλιος 124884/A5/11-10-2022
– ΦΕΚ 3650/τΒ’/16-10-2017
– ΦΕΚ 4269/τΒ’/01-10-2020
– ΦΕΚ 1612/ τΒ’/20-04-2021 (Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων)

Πληροφορίες:
Γραμματεία Α’ Διοικητικού
2610-465868, 886, 892, 898

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Νίκης σε μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους ή/και Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες σχολικού έτους 2021-2022

– Υποβολή δικαιολογητικών Βεβαίωση Νίκης 2021-2022
– Υπόδειγμα αίτησης

Σύνταξη πινάκων υποψηφίων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

8 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ