Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

6ΩΖΣ46ΜΤΛΗ-ΑΣΚ_Απ.Τοποθέτησης ΕΒΠ_ΤΑΚΤΙΚΟΣ_γ΄φάση
6ΔΧΟ46ΜΤΛΗ-45Ψ_Απ.Τοποθέτησης ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ_γ΄φάση
9ΩΑ046ΜΤΛΗ-274_ΑΠ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΨΥΧΟΛ.ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
6Π3Α46ΜΤΛΗ-ΨΕΜ_Απ.Τοποθέτησης Εξειδικευμένη_γ΄φάση

Αποφάσεις Πρόσληψης-Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχ.έτους: 2022-2023

Απόφαση τοποθέτησης Ενισχυτική 23-11-2022 ΨΤΒΩ46ΜΤΛΗ-ΙΘΙ
Aπόφαση τοποθέτησης Ενισχυτική 22-11-2022 6Ψ1Μ46ΜΤΛΗ-ΩΡΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 23-11-2022_ΩΤ0Φ46ΜΤΛΗ-ΖΚΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 22-11-2022_97ΗΧ46ΜΤΛΗ-494

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Πραγματοποιείται Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023, που υλοποιείται ως εξ αποστάσεως επιμόρφωση, σύγχρονη και ασύγχρονη, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5070654 για τους υπόχρεους/ωφελούμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Αναλυτικές πληροφορίες, για τους υπόχρεους/ες, τον τρόπο υποβολής δήλωσης συμμετοχής και παρακολούθησης κτλ, στο συνημμένο έγγραφο (υπ’ αριθ. πρωτ. 143616/ Ε3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ /18-11-2022 με θέμα: «Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού»).

– Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης