Δικαιολογητικά Διοριστέων Εκπαιδευτικών 2023 Γενικής Παιδείας και Μουσικών ΠΕ79.01

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_I_ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤ ΔΗΜ ΥΠ ΣΥΖ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_III_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟY ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_II_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟY ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V_ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_VI_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_1599_1986