Τοποθέτηση των : α) νεοδιοριζόμενων μελών Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 1927/τ.Γ΄/16-8-2022), β) μετατιθέμενων μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. (αριθμ. πρωτ. 26069/Ε4/07-3-2023) (ΑΔΑ: 929146ΜΤΛΗ-6ΧΥ) Υ.Α. και γ) όσων μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_Οριστική Τοποθέτηση_ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΤΕΛΙΚΟ_30-06-2023.signed

Πίνακας Εισήγησης Οριστικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά Γενικής Παιδείας 2023

Ενστάσεις θα υποβάλλονται:

από Παρασκευή 30-06-2023 έως και την Δευτέρα 03-07-2023 και ώρα 12:00 το αργότερο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr) της ΔΔΕ Αχαΐας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κατάθεση της ένστασης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως (είτε με εξουσιοδότηση) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 – ισόγειο).

εκ της Γραμματείας ΠΥΣΔΕ Αχαίας

τηλ. 2610 465872 – 465863

Διαβ Τοποθετήσεις_Εναπομ_Γενικής 2023_29_06_2023.signed

Πίνακας Τοποθ σε εναπομ. Γενικης 2023

Πίνακας Εισήγησης Οριστικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά Ειδικής Αγωγής 2023

Ενστάσεις θα υποβάλλονται:

από Παρασκευή 30-06-2023 έως και την Δευτέρα 03-07-2023 και ώρα 12:00 το αργότερο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr) της ΔΔΕ Αχαΐας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κατάθεση της ένστασης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως (είτε με εξουσιοδότηση) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 – ισόγειο).

εκ της Γραμματείας ΠΥΣΔΕ Αχαίας

τηλ. 2610 465872 – 465863

Διαβ Τοποθετήσεις_Εναπομ_Ειδικής 2023_29_06_2023_ΤΕΛΙΚΟ.signed

Πίνακας Τοποθ σε εναπομ. Ειδικής 2023

Νέα Αίτηση Απονομής Σύνταξης Για Συνταξιούχους Δημοσίου

Σας ενημερώνουμε ότι  μετά από ενημέρωση  της υπηρεσίας μας από την Γενική Διεύθυνση  Συντάξεων Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με  το Αρ. Πρωτ. 315962/26-06-2023 συνημμένο έγγραφο .

Όλες/οι  οι υποψήφιες/οι συνταξιούχοι   που απολύονται αυτοδίκαια λόγω ορίου ηλικίας στις 30/06/2023 καθώς και όσες/οι  απολύονται στις 31/08/2023 μετά από αίτηση παραίτησης τους , πρέπει να κατεβάσουν  την νέα αίτηση  απονομής σύνταξης  για το Δημόσιο  που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας και να την συμπληρώσουν  εκ νέου. Στην συνέχεια θα πρέπει να την καταθέσουν εκ νέου ενυπόγραφη στην υπηρεσία μας στο Τμήμα Συντάξεων.

Η κατάθεση των νέων αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν  ραντεβού  στο 2610  465 874  (Χαντζοπούλου Αφροδίτη) αποκλειστικά στις παρακάτω ημερομηνίες :

  •  Από 03/07/2023 έως και 07/07/2023  για όσους απολύονται αυτοδίκαια στις 30/06/2023
  • Από 24/07/2023 έως και 28/07/2023 και από 22/08/2023 έως και 31/08/2023  για όσους απολύονται μετά από αίτηση παραίτησης τους στις 31/08/2023

Για τυχόν διευκρινίσεις καλέστε

Χαντζοπούλου Αφροδίτη: 2610 465 874

Πολίτη Μαρία : 2610 465 881

19-6-2023_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ+

20-6-2023_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Πίνακας Εισήγησης Οριστικών Τοποθετήσεων – βελτιώσεων θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 2023-24 μετά τις ενστάσεις

Μετά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών από το ΠΥΣΔΕ, επί των τοποθετήσεων με την Πράξη 18/27-6-2023, δεν προκύπτει μεταβολή στον Πίνακα των Οριστικών Τοποθετήσεων – Βελτιώσεων θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και ως εκ τούτου, παραμένει σε ισχύ ο πίνακας όπως καταρτίστηκε με την πράξη 17/20-6-2023 του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας (με ορθή επανάληψη ως προς τις ειδικότητες ΠΕ08 και ΠΕ89.01).

– Πίνακας εισήγησης Oριστικών τοποθετήσεων – Βελτιώσεων Γενικής 2023

Παράταση παραμονής εκπαιδευτικών σε σχολεία προσωρινής τοποθέτησης

Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η παραμονή στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησης παρατείνεται βάσει της συνημμένης απόφασης, έχουν υποχρέωση θερινής υπηρεσίας στα εν λόγω σχολεία.

– Απόφαση παράτασης παραμονής εκπαιδευτικών σε σχολεία προσωρινής τοποθέτησης

Ανάληψη υπηρεσίας στις 30/6/2023 των εκπαιδευτικών οι οποίοι πήραν μετάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας κατά το τρέχον έτος και παραμένουν στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, καθώς και των εκπαιδευτικών οι οποίοι ήταν αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022–2023 και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πήραν μετάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας και δεν πήραν οριστική τοποθέτηση (παραμένουν στη διάθεση ΠΥΣΔΕ), καθώς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ για το έτος 2022–2023 και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, την Παρασκευή 30/6/2023 θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Πάτρα) στο ισόγειο.

Υπενθυμίζουμε ότι για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στις 30/6/2023 γίνεται δεκτή και με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην Δ.Δ.Ε. Αχαΐας με e-mail (mail@dide.ach.sch.gr με θέμα «Ανάληψη υπηρεσίας»).

Ενημέρωση Για Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφών 2023-2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Από τις 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και τις 07 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

******************************************************************************

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

******************************************************************************

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων σε Eναπομείναντα Oργανικά Kενά Ειδικής Αγωγής του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_Πρόσκληση για εναπομείναντα κενά Ειδικής 2023_27.6.23_signed

Πίνακας εναπομειν. οργ. κενών Ειδικής Αγωγής 2023-24