(ΕΕΠ) Πρόσκληση για Αίτηση Μόνιμου Διορισμού

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η συνημμένη Υπουργική Απόφαση Πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό, καθώς και η εγκύκλιος για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε ΟΠΣΥΔ, μελών ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25-31/7/2023.

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος προθεσμίας υποβολής_92Μ646ΜΤΛΗ-ΟΟΒ
Ε4_ΥΑ πρόσκλησης διορισμών_91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8