Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων – Πανελλαδικές 2024

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α) με την αριθμ. Φ.253/88954/Α5/2023 (Β’ 5018) Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6 (Β’ 1538) Υ.Α., ορισμού των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από αυτά.
Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, για τα αγόρια που θα συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής προκειμένου να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αντικαθίσταται το αγώνισμα του Δρόμου 400μ. Αρρένων με το αγώνισμα του Δρόμου 200μ., με ανάλογη προσαρμογή της αντιστοίχισης των επιδόσεων με τη βαθμολογία. Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει κάτι ως προς τα αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν τα κορίτσια. Για την ακριβή αντιστοίχιση επίδοσης και βαθμολογίας των υποψηφίων ανατρέξτε στο σχετικό ΦΕΚ που επισυνάπτεται.

Περισσότερα

Απόφαση Τροποποίησης Τοποθέτησης/Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΔΕ

2η Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης ή και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ισχύει από 25-09-2023

2H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔΕ 62Μ046ΝΚΠΔ-Μ9Α

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ., καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (ορθή επανάληψη)

Πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών/τριών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. στις  Σχολικές Μονάδες Γενικής, Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

από Τρίτη  26 Σεπτεμβρίου 2023 έως και Πέμπτη 5 Οκτωβρίου

και ώρα 15:00΄

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην αίτηση για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ) να αναγράφεται οπωσδήποτε η πρόθεση υποψηφιότητας για τις θέσεις Υπ/ντών/ντριών ή Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την έκδοση Π.Υ.Μ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ΠΥΜ μέχρι 2/10/2023.

 Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν.

Περισσότερα