Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων και σχολικών μονάδων και Υποδιευθυντών/τριων & Υπεύθυνων Τομέων εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Αχαΐας

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών/Μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Αχαΐας, όπως καταρτίστηκαν, σύμφωνα με την 41η/06-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.ach.sch.gr, είτε ιδιοχείρως στο πρωτόκολλο της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας,

από Δευτέρα 09-10-2023 έως και Τετάρτη 11-10-2023 και ώρα 11:00 π.μ.

– Ανακοίνωση πινάκων δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων Υποδ/ντων_signed
– Πίνακαν δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων Υποδ/ντων – Τομεαρχών Δ.Δ.Ε. Αχαΐας_signed

Έντυπα για την πρόσληψη των αναπληρωτών

– Ατομικά στοιχεία για καταχώρηση στη μισθοδοσία Εργάνη / ‘Εντυπο_Ε3
– Δελτίο απογραφής αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης
– Δελτίο απογραφής αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ
– Δελτίο απογραφής αναπληρωτών Γενικής Παιδείας
– μόνο για ΕΕΠ-ΕΒΠ : Αίτηση αναγνώρισης-συνάφειας ΜΤΧ-ΔΙΔ
– μόνο για ΕΕΠ-ΕΒΠ : Αίτηση αναγνώρισης-προϋπηρεσίας αναπληρωτή
– ΥΔ αναπληρωτών 2023-2024
– Αίτηση αναγνώρισης της συνάφειας του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Εκπαιδευτικών
– Αίτηση αναγνώρισης της προϋπηρεσίας για Μισθολογική Κατάταξη Εκπαιδευτικών
– Αίτηση για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών