ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 9ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΞΗ-14η-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΣΤΟ-9ο-ΜΑΘΗΤΙΚΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΣΤΟ-ΜΟΝΑΧΟ.pdf