Εκπαιδευτικοί

Ενημέρωση για διαδικασία ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι η εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης παρέμεινε ανοιχτή για τη σύναψη και αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές σήμερα 7/9 έως τις 19.00΄.
Οι προσλαμβανόμενοι, οι οποίοι, αν και ανέλαβαν υπηρεσία σε σχολική μονάδα ή ΚΕΔΑΣΥ, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύναψης ψηφιακής σύμβασης μέχρι την ως άνω ώρα, οφείλουν να εισέλθουν στην εφαρμογή αύριο 8/9 προκειμένου να καταχωρίσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να αποδεχτούν τη σύμβασή τους. Για τις εν λόγω περιπτώσεις θα υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την ημερήσια αποζημίωσή τους.

Αποφάσεις Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών / ΕΕΠ / ΕΒΠ 2023-24

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 απευθείας στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.

6ΙΣ046ΝΚΠΔ-ΞΦ8 αποφαση τοποθετησης ΠΔΕ ορθη

9ΚΜ346ΝΚΠΔ-8Δ5_Απ.Τοποθέτησησης ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

6ΨΠΖ46ΝΚΠΔ-ΒΧΑ_Απ.Τοποθέτησης ΣΜΕΑΕ Α΄Φάση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ+ΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ψ4ΡΔ46ΝΚΠΔ-820 ΕΕΠ ΣΔΕΥ

Ψ4ΞΥ46ΝΚΠΔ-Θ0Φ_ΑΠ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΕEΠ-ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔ

96ΣΕ46ΝΚΠΔ-2ΜΟ_Τροποποίηση_Απ.Τοποθέτησης ΣΜΕΑΕ Α΄Φάση

6Ψ1Ω46ΝΚΠΔ-0ΨΦ – Τροποποίηση Μουσικών ΕΣΠΑ

 

Έντυπα για συμπλήρωση από νεοδιόριστους Αναπληρωτές

– Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για Μισθολογική Κατάταξη
– Αίτηση αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού
– Αίτηση για μείωση ωραρίου
– Ατομικά στοιχεία για καταχώρηση στη Μισθοδοσία Εργάνη – έντυπο Ε3
– Δελτίο απογραφής Αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης
– Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτών ΠΔΕ
– Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ
– Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών 2023-2024