Εκπαιδευτικοί

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Σε συνέχεια της ανάρτησης της 23ης Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης»,  ενημερώνουμε τους υπόχρεους εισαγωγικής επιμόρφωσης ότι αναμένεται η έκδοση της  πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και κατά συνέπεια δεν έχει αναρτηθεί σχετική ανοικτή πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) και δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. όπου θα αναρτηθεί η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μόλις εκδοθεί.

6η Επιμορφωτική Περίοδος του Προγράμματος “Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων”

Ανακοίνωση και Πρόσκληση του ΙΕΠ για την έναρξη της 6ης  περιόδου εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Επισημαίνεται ότι οι  εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση  έως και Τρίτη 06-12-2022 και ώρα 13:00.

Η πρόσβαση των εγγραφέντων της 6ης  Επιμορφωτικής Περιόδου θα είναι δυνατή από 10/12/22 και ώρα 13:00 έως και 30-01-2023 και ώρα 13:00 και όσοι θα έχουν εγγραφεί θα μπορούν  να συνδεθούν για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα ΜΟΝΟ με τους κωδικούς του TAXIS.

6Λ3ΡΟΞΛΔ-ΗΟ8_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης Επιμορφωτικής περιόδου

Ανακοίνωση_web_17_11_22_τελικό

145297 E3 23 11 2022

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

6ΩΖΣ46ΜΤΛΗ-ΑΣΚ_Απ.Τοποθέτησης ΕΒΠ_ΤΑΚΤΙΚΟΣ_γ΄φάση
6ΔΧΟ46ΜΤΛΗ-45Ψ_Απ.Τοποθέτησης ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ_γ΄φάση
9ΩΑ046ΜΤΛΗ-274_ΑΠ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΨΥΧΟΛ.ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
6Π3Α46ΜΤΛΗ-ΨΕΜ_Απ.Τοποθέτησης Εξειδικευμένη_γ΄φάση

Αποφάσεις Πρόσληψης-Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχ.έτους: 2022-2023

Απόφαση τοποθέτησης Ενισχυτική 23-11-2022 ΨΤΒΩ46ΜΤΛΗ-ΙΘΙ
Aπόφαση τοποθέτησης Ενισχυτική 22-11-2022 6Ψ1Μ46ΜΤΛΗ-ΩΡΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 23-11-2022_ΩΤ0Φ46ΜΤΛΗ-ΖΚΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 22-11-2022_97ΗΧ46ΜΤΛΗ-494

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Πραγματοποιείται Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023, που υλοποιείται ως εξ αποστάσεως επιμόρφωση, σύγχρονη και ασύγχρονη, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5070654 για τους υπόχρεους/ωφελούμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Αναλυτικές πληροφορίες, για τους υπόχρεους/ες, τον τρόπο υποβολής δήλωσης συμμετοχής και παρακολούθησης κτλ, στο συνημμένο έγγραφο (υπ’ αριθ. πρωτ. 143616/ Ε3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ /18-11-2022 με θέμα: «Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού»).

– Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών Αρμοδιότητας Δ.Ε. Αχαΐας που έχουν αιτηθεί Μετάθεση

Υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει από Δευτέρα 21/11/2022 έως και Παρασκευή 25/11/2022 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr  με θέμα «Υποβολή ένστασης επί των πινάκων μεταθέσεων» ή ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, Πάτρα, Ισόγειο).

Οι πίνακες μοριοδότησης για Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. θα ανακοινωθούν μέχρι τις 30/11/2022.

Οι πίνακες μοριοδότησης όσων έχουν αιτηθεί βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2023.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 465 88

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ…
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟ…

Aνακοίνωση Πρόσληψης Εκπ/κων για Ενισχυτική Διδασκαλία 2022-23

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184935, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ. 142140/Δ2/16-11-2022 ΑΔΑ:Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-23 :
να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας –β’ όροφος – μόνο την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022, από ώρα 09.00 πμ ως εξής:
α) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02: από ώρα 09:00 πμ ως ώρα 10:00 πμ
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03: από ώρα 10:00 πμ ως ώρα 10:30 πμ
γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02: από ώρα 10:30 πμ ως ώρα 11:00 πμ
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.
Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν και δεν επιθυμούν να προσληφθούν, παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο email της ΔΔΕ Αχαΐας (mail@dide.ach.sch.gr) (υπ’ όψιν κ. Μανωλά) την υπεύθυνη-δήλωση-μη-αποδοχής-πρόσληψης και να επικοινωνήσουν άμεσα με την κ. Μανωλά στο τηλέφωνο 2610 465857 (ώρες επικοινωνίας 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.)

Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα της ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ με τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών:
Πίνακας Κατάταξης Εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν
καθώς και τον πίνακα με την κατανομή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ ανά ΣΚΑΕ:
Πίνακας Κατανομής Ειδικοτήτων και ΣΚΑΕ 2022-2023