Εκπαιδευτικοί

Πίνακας Εισήγησης Οριστικών Τοποθετήσεων 2024 α) Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών β) Εκπ/κων που δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο ΠΕΠΑΛ Αιγίου

Ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) από Παρασκευή 26-04-2024 έως και τη Δευτέρα 29-04-2024 και ώρα 9:00 το αργότερο.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr).

Διαβ Τοποθετήσεις_Υπεραριθμ – Ενστάσεις_26_4_24.signed
Εισήγηση τοποθέτησης 2024 απο τη συνεδρ.ΠΥΣΔΕ-αναρτ_signed

Πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση (περιλαμβανομένων όσων πήραν μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας)

Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 25/4/2024 και ώρα 10:00.
Υποβολή ενστάσεων με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr (θέμα : “Ένσταση επί της μοριοδότησης οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων) ή στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, Πάτρα, ισόγειο)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025

– Εγκύκλιο αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6

Πρόσκληση για Δήλωση Προτίμησης Σχολικών Μονάδων για Οριστική Τοποθέτηση (Υπεράριθμοι – Π.Σ./ΠΕΙ.Σ. – ΠΕΠΑΛ Αιγίου)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από ΤΡΙΤΗ 16/04/2024 μέχρι και ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2024 και ώρα 12 μ.μ.

Διαβιβαστικό_Πρόσκληση Υπεραριθμων για τοποθετηση_2024_16.4.2024_signed
Ονομαστικός Πίνακας Υπεράριθμων-ΑΠΟΦΑΣΗ_signed
Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_03_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Επικαιροποιημένος Πίνακας Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών 2024

Επικαιροποιημένος Πίνακας Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών 2024 ως προς το κενό (Προσθήκη) ΠΕ02 στο ΓΕΛ Κλειτορίας

Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_03_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ονομαστικός Πίνακας Υπεράριθμων – ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 ) από Παρασκευή 12-04-2024 έως και την Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 13:00 το αργότερο. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr).

Διαβ Εισηγησης Υπεραρίθμων 2024_12.04.2024_signed
Ονομαστικός Πίνακας Υπεράριθμων-ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Αρχικός Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_02_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ