Εκπαιδευτικοί

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025

– Εγκύκλιο αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6

Πρόσκληση για Δήλωση Προτίμησης Σχολικών Μονάδων για Οριστική Τοποθέτηση (Υπεράριθμοι – Π.Σ./ΠΕΙ.Σ. – ΠΕΠΑΛ Αιγίου)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από ΤΡΙΤΗ 16/04/2024 μέχρι και ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2024 και ώρα 12 μ.μ.

Διαβιβαστικό_Πρόσκληση Υπεραριθμων για τοποθετηση_2024_16.4.2024_signed
Ονομαστικός Πίνακας Υπεράριθμων-ΑΠΟΦΑΣΗ_signed
Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_03_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Επικαιροποιημένος Πίνακας Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών 2024

Επικαιροποιημένος Πίνακας Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών 2024 ως προς το κενό (Προσθήκη) ΠΕ02 στο ΓΕΛ Κλειτορίας

Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_03_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ονομαστικός Πίνακας Υπεράριθμων – ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 ) από Παρασκευή 12-04-2024 έως και την Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 13:00 το αργότερο. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr).

Διαβ Εισηγησης Υπεραρίθμων 2024_12.04.2024_signed
Ονομαστικός Πίνακας Υπεράριθμων-ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Αρχικός Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_02_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α’ Κύκλος Κινητικότητας

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1300/οικ.6667/03-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθμ. 34877/E2/4-4-2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, διευκρινίζεται ότι μετά την δημοσίευση του Π.Δ.85/2022 (Α΄232)  τα περιγράμματα θέσεων της Κινητικότητας που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2024, εκτός από τον κλάδο – που είναι εμφανής στην αρχική οθόνη- χαρακτηρίζονται και από ειδικότητα, βάσει τυπικών προσόντων, η οποία φαίνεται μόνο αν ο υποψήφιος μεταβεί στο  αντίστοιχο περίγραμμα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κωνσταντίνα Τσιαβίκου
MSc,Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ Κινητικότητας
Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
Τηλ.: 2103442273
e-mail: ktsiavikou@minedu.gov.gr

Σχετικά με τα λειτουργικά κενά Μουσικών σχολείων και λειτουργικά κενά Καλλιτεχνικών σχολείων για αποσπάσεις 2024-2025

«1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά των Μουσικών Σχολείων, τα οποία έχουν καταχωριστεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/  του ΟΠΣΥΔ.  Επισημαίνεται να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Μουσικά Σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές λειτουργικές  θέσεις στον κλάδο/ειδικότητά τους.  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις τους αφορούν  Μουσικά Σχολεία  όπου δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο/ειδικότητά τους, οι αιτήσεις απόσπασης θα απενεργοποιούνται».

«1.Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά των Καλλιτεχνικών Σχολείων, τα οποία έχουν καταχωριστεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/  του ΟΠΣΥΔ. Επισημαίνουμε να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Καλλιτεχνικά Σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές λειτουργικές θέσεις στον κλάδο/ειδικότητά τους. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις τους αφορούν Καλλιτεχνικά Σχολεία όπου δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο/ειδικότητά τους, οι αιτήσεις απόσπασης θα απενεργοποιούνται».