Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών με γνώση ελληνικής νοηματικής γλώσσας

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν γνώση νοηματικής και επιθυμούν να διατεθούν στο 18ο Γυμνάσιο Πάτρας στα τμήματα κωφαλάλων μαθητών να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση στέλνοντας αίτηση για διάθεση με e-mail ή fax.

Κενά αναπληρωτών Ν. Αχαΐας – φάση 2

file icon xls

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που παρουσιάζονται στη ΔΔΕ Ν. Αχαΐας από την Παρασκευή 14/10/2011 μέχρι και αύριο 18/10/2011 να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στο επισυναπτόμενο έντυπο λαμβάνοντας υπόψη τα κενά όπως αναγράφονται μέχρι την Τρίτη 18/10/2011.

file icon xls πίνακας κενών file icon doc έντυπο αίτησης

ΥπΔΒΜΘ – Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

file icon doc

 

Ημερομηνία έναρξης των συνεντεύξεων ορίζεται η Δευτέρα 17-10-2011.

 

Ο συνημμένος πίνακας είναι σε αρχείο excel με κατάταξη των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. ως προς την ημερομηνία και ώρα συνέντευξης. 

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon xls πίνακας

 

 Αναφορικά με το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία θα λάβει χώρα στο κτίριο της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 1ος όροφος, γραφείο 1006.

Όσοι εκ των υποψηφίων που κλήθηκαν σε συνέντευξη έχουν αναλάβει καθήκοντα ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Πειραματικών Σχολείων ή ΣΕΚ εννοείται ότι αποκλείονται από τη διαδικασία (άρθρο 198 του ν.4001/2011).

file icon doc διευκρίνιση

ΙΔΕΚΕ – Σχολές γονέων Ν. Αχαΐας

file icon doc

 

file icon doc Δελτίο τύπου    file icon doc έντυπο αίτησης

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα. H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).

 

Περισσότερα

ΠΥΣΔΕ – Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις – Φάση 16

file icon xls

αρ. πρωτ. 7729/7-10-2011

file icon xls απόφαση

file icon xls απόφαση ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 2η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 3η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 4η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 5η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 6η ανακοινοποίηση