Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.


Επικαιροποίηση στοιχείων εκπαιδευτικού προσωπικού

   Στο πλαίσιο των ενεργειών της Διεύθυνσης  για την ηλεκτρονική μηχανογράφηση δεδομένων και την αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω παροχής κατάλληλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και  πάντα με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση τυποποιημένων διαδικασιών που απευθύνονται στα σχολεία και το εκπαιδευτικό προσωπικό, γίνεται μια προσπάθεια ενημέρωσης των στοιχείων των εκπαιδευτικών.  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε από εδώ και στο εξής φαινόμενα, όπως την επαναλαμβανόμενη αποστολή στοιχείων από τα σχολεία, καθώς και σε επόμενο βήμα την ανάπτυξη και παροχή προς τους εκπαιδευτικούς κατάλληλων υπηρεσιών προσωπικής πληροφόρησης σχετικά με υπηρεσιακά τους στοιχεία.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης των στοιχείων του εκπαιδευτικού προσωπικού, θα πρέπει τα σχολεία να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των βασικών προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών τους. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος Αθηνά το αργότερο έως και την Τετάρτη 3/4/2013.

Για περισσότρες πληροφορίες δείτε το αντίστοιχο Διαβιβαστικό

Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία

Μετά από νεώτερη επικοινωνία με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. η διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία ΔΕΝ πρόκειται να ξεκινήσει την Τετάρτη 13-03-2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας από την Παρασκευή 15-03-2013 και μετά.

Εκ της Διευθύνσεως